top of page

1.Відкриття підприємства: 
1
.1.Держ. реєстрація.

1.2.Постановка на облік в органах ДПІ, ПФУ.

1.3.Управлінні статистики та інших фонда.
2.Відкриття рахунку та банківські операції: 
2.1.Перелік документів для відкриття розрахункового рахунку. 2.2.Кредитування, розрахунки за векселем.

2.3.Первинні банківські документи: платіжне доручення, банківська виписка, формування зведеного журналу по виписках. 
3.Робота з контрагентами: 
3.1.Рахунок-фактура.

3.2.Видаткова накладна.
3.3.Податкова накладна, акт виконаних робіт та наданих послуг. 3.4.Складання договорів купівлі-продажу, поставки, позики. 3.5.Бухгалтерський і податковий облік з покупцями, постачальниками та іншими кредиторами. 
4.Касові операції: 
4.1.Заповнення прибуткових і видаткових касових ордерів, касова книга, журнал по касі за період.

4.2.Касове положення. 
5.Відрядження: 
5.1.Документальне оформлення відрядження, розрахунок і видача добових. 
6.Розрахунки з підзвітними особами: 
6.1.Авансовий звіт і терміни звітності по грошових коштах, виданих під звіт. 
7.Кадри: 
7.1.Штатний розклад, табель обліку робочого часу, графік відпусток, прийом і звільнення співробітників, основи трудового законодавства. 
8.Заробітна платня: 
8.1.Складання розрахункової та платіжної відомостей по заробітній платі.

8.2.Нарахування та утримання за фондами, єдиний соціальний внесок та методологія його розрахунку.

8.3.Податок з доходу (ПДФО) і застосування податкової соц. пільга. 8.4.Розрахунок відпускних і компенсації за відпустку, розрахунки за лікарняним листком, нові правила з обліку грошових коштів, пов'язаних з виплатами за лікарняним листком. 

9.Бухгалтерський та податковий облік операцій за контрагентами:
9.1.Облік розрахунків з постачальниками, покупцями та іншими кредиторами, первинка, ведення зведених журналів, акти звірки, податкове зобов'язання та податковий кредит. 
10.Основні фонди: 
10.1.Групи ОФ, методи нарахування амортизації, документальне оформлення з придбання, введення в експлуатацію та нарахування зносу. 
11.Складський облік і виробництво: 
11.1.Облік запасів на складі (матеріалів, запчастин, палива).

11.2.Акти оприбуткування та вибуття по складу.

11.3.Переобліки та інвентаризація активів. 
12.Калькулювання: 
12.1.Складання калькуляційної картки, розрахунок собівартості готової продукції. 
13.Торгова націнка: 
13.1.Розрахунок ТН в опті і роздробі.

13.2.Методологія розрахунку. 
14.Види звітності: 
14.1.Електронна, податкова, статистична та фінансова звітність. 14.2.Заповнення декларацій з податку на прибуток, ПДВ, 1ДФ, ЄСВ, звіти в роздрібній торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, БАЛАНС. 
15.Валовий дохід і валова витрата підприємства: 
15.1.Оборотно-сальдова відомість, виведення фінансового результату (прибуток або збиток підприємства) нарахування податків до оплати в бюджет.

15.2.Заповнення головної книги та балансу за результатами діяльності. 
16.Практика: 
16.1.Практична робота з пройденого матеріалу на прикладі діючого виробничого підприємства від створення до виведення результатів по кварталу. 
17.1-З: Бухгалтерія 8.3

Тривалість: 91 год. (3 міс.)

Вартість: 7200 грн.

Індівідуальне : 8200 грн

ПРОГРАМА КУРСУ:

КУРС: БУХГАЛТЕР+ 1 С. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE
bottom of page