top of page

1.Маркетинг - мікс. Мерчандайзинг: 
1.1.Теоретичні основи маркетингу: 

1.1.1.Причини виникнення та основні поняття, концепції маркетингу; 
1.1.2.Громадський рух із захисту прав споживачів; 
1.1.3.Складові комплексу маркетингу 4 Ps (marketing-mix). 

 

1.2.Аналіз маркетингового середовища: 
1.2.1.Мікросередовище та макросередовище маркетингу; 
1.2.2.Система маркетингової інформації та її аналіз; 
1.2.3.Маркетингові дослідження, правила складання анкет; 
1.2.4.Сегментація ринку та позиціонування товарів на ринку. 

 

1.3.Маркетингова товарна та цінова політика: 
1.3.1.Поняття товару, три рівні товару, товарний асортимент та номенклатура; 
1.3.2.Концепція життєвого циклу товару, якість та конкурентоспроможність; 
1.3.3.Товарна марка та упаковка, ціна в маркетингу, еластичність попиту; 
1.3.4.Методи ціноутворення. 


1.4.Маркетингова політика розподілу та комунікацій (просування): 
1.4.1.Канали розподілу, їх види, функції, рівні; 
1.4.2.Класифікація торгових посередників, оптова та роздрібна торгівля; 
1.4.3.Загальна характеристика комплексу просування: реклама, PR, стимулювання збуту, індивідуальні продажі. 


1.5.Мерчандайзинг як елемент просування товарів: 
1.5.1.Загальна характеристика та значення мерчандайзингу; 
1.5.2.Правила мерчандайзингу, обов'язки мерчандайзера; 
1.5.3.POS-матеріали у мерчандайзингу; 
1.5.4.Приклади мерчандайзингу в різних сферах. 


1.6.Бенчмаркінг як метод оцінки конкуренції та самооцінки: 
1.6.1.Методи бенчмаркінгу; 
1.6.2.Види бенчмаркінгу; 
1.6.3.Конкурентний бенчмаркінг: технологія та методика проведення досліджень та оцінка результатів. 


2.Фінансовий менеджмент: 
2.1.Теоретичні та організаційні засади фінансового менеджменту; 
2.2.Система забезпечення фінансового менеджменту; 
2.3.Управління грошовими потоками на підприємстві; 
2.4.Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках; 
2.5.Управління прибутком 

2.6.Управління оборотними активами; 
2.7.Вартість (ціна) та оптимізація структури капіталу 
2.8.Управління інвестиціями; 
2.9.Управління фінансовими ризиками; 
2.10.Аналіз фінансових звітів; 
2.11.Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування; 
2.12.Антикризове фінансове управління на підприємстві. 

3.Інноваційний менеджмент: 
3.1.Інновація як об'єкт менеджменту: 
3.1.1.Теорія інноваційного розвитку; 
3.1.2.Поняття інновації, основні властивості, класифікація інновацій; 
3.1.3.Структура інноваційного процесу, суб'єкти інноваційної діяльності 
3.1.4.Інноваційний потенціал організації; 
3.1.5.Інноваційні стратегії фірм. 


3.2.Інноваційний менеджмент на підприємстві: 
3.2.1.Управління здійсненням процесу нововведень: пошук інноваційних ідей, організація розробки новації, реалізація впровадження та поширення інновації; 
3.2.2.Маркетинг інновацій: завдання маркетингу різних етапах інноваційної діяльності; 
3.2.3.Прийоми інноваційного менеджменту. 


3.3.Дифузні процеси в інноваційній сфері.
3.4.Оцінка результатів інноваційної діяльності.


4.Логістика.
1.Концепція, принципи та основні терміни логістики 
1.1.Склад та межі функціонування мікрологістики 
1.2.Мезологістика та її складові 
1.3.Учасники логістичного ланцюга 


2.Логістика постачання підприємства 
2.1.Методи розрахунку потреб підприємства у матеріально-технічних ресурсах 
2.2.Техніко-економічне обґрунтування вибору форми поставок 
2.3.Основні показники логістичних постачань 
2.4.Рейтинг постачальників

 
3.Виробнича логістика 
3.1.Маршрути руху матеріальних ресурсів у межах підприємства. 
3.2.Складські запаси 
3.3.Процес управління виробничими запасами 
3.4.Основні показники виробничої логістики 


4.Збутова логістика 
4.1.Канали розподілу готової продукції. 
4.2.Дистрибутивні канали 
4.3.Роль транспорту у логістиці 


5.Інформаційна логістика 
5.1.Види документації 
5.2.Інформаційні технології 
5.3.Електронний обмін даними 
5.4.Напрями руху інформації 


6.Логістичні витрати та логістичний сервіс 
6.1.Класифікація логістичних витрат 
6.2.Показники ефективності логістичного сервісу 
6.3.Методика розрахунку ефективності логістичного сервісу 12 годин 
6.4.Бухгалтерський облік 
6.5.1С: Торгівля-склад 


7.Діловий етикет 
8.Робота з бухгалтерськими бланками 
9.Ведення переговорів

Тривалість: 84 години (2,5 міс.)

Вартість: 6900 грн.

ПРОГРАМА КУРСУ:

КУРС: КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР

(ДИРЕКТОР ПРОДАЖУ)

Director
bottom of page