top of page

1.Діловодство: 
1.1.Документаційне забезпечення управління, інформаційно-пошукова система за документами організації, класифікація документів. 
1.2.Організаційно-розпорядчий документ; документи з особового складу; організаційні документи; 
1.3.Послідовність оформлення документів: при прийомі на роботу, при звільненні, при переведенні на іншу посаду; 
1.4.Організація документообігу: порядок обробки вступників, документів, що надсилаються, передача документів всередині організації; 
1.5.складання та використання номенклатурних справ; 

1.6.Практичне заповнення всіх основних документів за зразками. 


2.Кадрове діловодство: 
2.1.1.Положення про відділ кадрів: 
2.1.2.Посадова інструкція; 
2.2.Кадрова документація: 
2.2.1.Трудовий договір; 
2.2.2.Посадова інструкція. 
2.3.Кадрова документація: 
2.3.1.Трудовий договір; 
2.3.2.Накази про прийом, звільнення та переведення; 
2.3.3.Особиста справа. 
2.4.Послідовність оформлення документів про прийом на роботу, звільнення та переведення на іншу посаду. 
2.5.Оформлення документів з кадрових питань.


3.Управління персоналом: 
3.1.Кадровий склад фірми та її структура.

3.1.1.Різновиди структур персоналу фірми.

3.1.2.Кадрова функція фірми та підрозділи, що забезпечують її.

3.1.3.Посадова інструкція менеджера з персоналу.

3.1.4.Формування кадрового документообігу фірми. 

3.2.Організація робочого місця менеджера з персоналу. 

3.2.1.Характеристика сучасного ринку праці та тенденції перспективи його розвитку в Одеському регіоні.

3.2.2.Способи та методи формування чисельного складу фірми.

3.2.3.Розрахунок нормативної чисельності персоналу за категоріями працівників. 


3.3.Методи, способи та різновиди підбору та відбору персоналу на ринку праці.

3.3.1.Ділова оцінка персоналу фірми та її особливості.

3.3.2.Зміст структурованого інтерв'ю та рекомендації щодо його ефективного проведення. 


3.4.Трудова адаптація нових працівників фірми, її різновиди та способи впливу на підвищення ефективності.

3.4.1.Психологія кадрової діяльності.

3.4.2.Трудові конфлікти: моделі, причини, типи та методи управління ними.

3.4.3.Методи підвищення трудової мотивації персоналу компанії.

3.4.4.Атестація персоналу компанії. 
3.4.5.Практичні поради та рекомендації практикуючого менеджера з персоналу.

3.4.6.Методика оцінки ефективності кадрового управління фірми. 
3.5.Практичні заняття на віртуальному робочому місці менеджера з персоналу. (15 годин)


4.Робота з пакетом Microsoft Office: 
4.1.Текстовий редактор Word (набір тексту, форматування, роздруківка) 
4.2.Табличний редактор Excel (набір таблиць, формули, діаграми, роздруківка)  


5.Робота з бухгалтерськими бланками 
6.Діловий етикет 
7.Ведення переговорів

Тривалість: 60 годин (2 міс.)

Вартість: 6900 грн.

ПРОГРАМА КУРСУ:

КУРС: МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ В ОДЕСІ

Maneger Personal
bottom of page